Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest firma Ramikom s.c. z siedzibą przy Al. M. J. Piłsudskiego 37, 10-577 Olsztyn.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przez firmę Ramikom s.c. i jej podwykonawców prawnie uzasadnionych interesów polegających na oferowaniu klientom produktów i usług związanych z działalnością firmy oraz ich ewidencjonowanie, a także obsługi płatności i wystawiania dokumentów sprzedaży.

3. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy firmy Ramikom s.c. Ponadto dane te mogą zostać przekazane podwykonawcom współpracującym przy realizacji usług. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt. 2.

4. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Ramikom s.c. uprawnione są do domagania się dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Kontakt z Ramikom s.c. może nastąpić na drodze korespondencji elektronicznej (kontakt@ramikom.pl) lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.